Meer informatie?

AndersWonen

AndersWonen is een droom verwezenlijken

AndersWonen is een burgerinitiatief met als doel het doorontwikkelen van aarde- water- en ‘klus’huizen tot betaalbare zelfbouwhuizen.

Voor een breed publiek creëert AndersWonen projectmatig zelfbouwwoningen via crowd sourcing met de ‘crowd’ van experts, vrijwilligers en professionals, in een transparant proces samen met toekomstige bewoners.

Alle kennis over het zelf bouwen, verzameld in voorbeelden van bestemmingsplannen, planningen, bouwmethoden, bouwmaterialenlijsten, constructieberekeningen, bouwtekeningen, financieringsmethoden is openbaar. Zo kan iedereen meedoen met dit initiatief van betaalbare, duurzame zelfbouwhuizen.

Iedere zelfbouwer die een betaalbaar huis zoekt en iedere geïnteresseerde kan zich hierboven geheel vrijblijvend als belangstellende aanmelden.

AndersWonen houdt belangstellenden op de hoogte van alle mogelijkheden en ontwikkelingen.